دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز فرهنگ و ه
 

    امورآموزشی      |       امور اداری      |      امورمالی      |      امور فرهنگی و دانشجویی      |      امورفارغ التحصیلان     

     

دانشجویان محترم ورودی جدید بهمن ماه سال 1393
ضمن عرض تبریک، جهت ثبت نام کاردانی از تارخ 25 لغایت 27 بهمن ماه و برای ثبت کارشناسی از تاریخ 28 لغایت 30 بهمن ماه، از ساعت 9 الی 16 با همراه داشتن اصل مدارک و سکن آنها به انضمام عکس در لوح فشرده به مرکز مراجعه نمائید.
 

اطلاعیه جذب دانشجو در مقطع کاردانی و کارشناسی بهمن ماه 93
متقاضيان ثبت نام و شركت براي پذیرش دردوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بهمن ماه سال 1393 مي توانند ...
 

اعلام تاریخ امتحانات نیمسال اول 93-92
امتحانات نیمسال اول93-92 از تاریخ 26/10/93 تا 10/11/93 با رعایت آیین نامه و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی - کاربردی برگزار می گردد.
 


دسترسی سریع

سامانه جامع آموزشی (سجاد)
سامانه دانشگاه جامع
سامانه سنجش
فرم های آموزش
ارتباط با مرکز

امور فرهنگی و دانشجویی

فعلیت های فرهنگی
ارتباط با مسئول فرهنگی
تصاویر آثار
امعرفی انجمن های علمی
نحوه عضویت در انجمن ها
امور بسیج

معرفی  بسیج
ارتباط با مسئول بسیج
فرم های  بسیج
نحوه عضویت
امور مدرسان

معرفی معاونت مرکز
مراحل اخذ ID
فرم درخواست مدرس جدید
امور حراست

معرفی حراست
ارتباط با حراست
قوانین انضباطی و حراستی
 
دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 35 تهران کانون تبلیغات اتمسفر