دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز فرهنگ و ه
 

    امورآموزشی      |       امور اداری      |      امورمالی      |      امور فرهنگی و دانشجویی      |      امورفارغ التحصیلان     |      امور بسیج     |      امور مدرسان     |      امور حراست     

مراحل اخذ ID

تدريس در دانشكده علمي - كاربردي فرهنگ و هنر واحد 35 تهران مستلزم اخذ كد مدرسي   (ID) از دانشگاه جامع علمي كاربردي مي باشد لذا تقاضا دارد مراحل زير را جهت اخذ اين كد طي نماييد :

 •  براي ورود به سامانه ثبت، ويرايش و پيگيري درخواست تدريس كليك كنيد
 • كد ملي خود را وارد كرده و فرهاي مربوط را تكميل نماييد .
 •  در هنگام تكميل فرم ها مركز فرهنگ و هنر واحد 35 را انتخاب نماييد
 • كد رهگيري داده شده را يادداشت كنيد .
 •  براي دانلود كردن فرم شماره 1 كليك كنيد
 • متقاضي لازم است درخواست همكاري خود را با تكميل فرم شماره 1 به صورت كتبي به مركز آموزش جهت بررسي و درج در سوابق و ارسال به دانشگاه جامع علمي كاربردي استان تهران ارائه نمايد .
 • در صورت عدم ارسال فايل مستندات از سوي مراكز درخواست متقاضي حذف مي گردد .
 • به مدارك ارسال شده اي كه فاقد نامه تائيد صلاحيت علمي و عمومي از سوي رئيس مركز مي باشند ترتيب اثر داده نمي شود.(به غير از اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها).
 • در صورت عدم وجود تصوير دانشنامه / گواهي موقت فراغت از تحصيل در مستندات ارسال شده پرونده متقاضي مورد بررسي قرار نمي گيرد .
 •  ارائه اصل و تصوير اسكن شده مستندات ذيل براي هر متقاضي در داخلcd / dvd 
 • تصوير اصل دانشنامه / گواهي موقت فراغت از تحصيل (الزامي است)
 • تصوير تمامي صفحات شناسنامه و كارت ملي
 • تصوير پيوست فرم  شماره 1
 • عكس 4×3 (الزامي است )
 • نامه تائيد صلاحيت علمي و عمومي از سوي رئيس مركز (الزامي است)
 • حكم هيأت علمي(فقط درخصوص اعضاي هيأت علمي دانشگاه ها)
 • سوابق تدريس در مراكز علمي كاربردي
 • سوابق تدريس در مراكز و موسسات آموزشي
 • سوابق تدريس در موسسات و يا كارگاههاي آموزشي
 • شركت در كارگاههاي آموزشي
 • تصوير كتاب هاي منتشر شده
 • انتشار مقاله تخصصي در مجلات معتبر
 • انتشار مقاله تخصصي در همايش ها و سمينارها
 • طرح تحقيقاتي
 • ثبت اختراع
 • تصوير گواهي بيمه  و يا قراردادهاي سوابق اجرايي و اشتغال مرتبط با رشته متقاضي

 

تذكر:
كپي مدارك ارائه شده از سوي متقاضي به مركز آموزش فاقد ارزش مي باشد و اصل مدارك مي بايست به رويت رياست مركز برسد و مورد تائيد رياست مركز قرار گيرد.

 

 •  اصل تمامي مدارك، كد رهگيري، فرم تكميل شده شماره 1 و CD حاوي اسكن مدارك درخواستي را به امور خدمات آموزشي دانشكده علمي كاربردي به آدرس تهران بین خيابان كريم خان زند و مطهری ، خيابان میرزای شیرازی، كوچه نژادکی، روروی کلانتری  تحويل نموده .

 

 

 
دسترسی سریع

سامانه جامع آموزشی (سجاد)
سامانه دانشگاه جامع
سامانه سنجش
فرم های آموزش
ارتباط با مرکز

امور فرهنگی و دانشجویی

فعلیت های فرهنگی
ارتباط با مسئول فرهنگی
تصاویر آثار
امعرفی انجمن های علمی
نحوه عضویت در انجمن ها
امور بسیج

معرفی  بسیج
ارتباط با مسئول بسیج
فرم های  بسیج
نحوه عضویت
امور مدرسان

معرفی معاونت مرکز
مراحل اخذ ID
فرم درخواست مدرس جدید
امور حراست

معرفی حراست
ارتباط با حراست
قوانین انضباطی و حراستی
 
دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 35 تهران کانون تبلیغات اتمسفر