دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز فرهنگ و ه
 

    امورآموزشی      |       امور اداری      |      امورمالی      |      امور فرهنگی و دانشجویی      |      امورفارغ التحصیلان     |      امور بسیج     |      امور مدرسان     |      امور حراست     

قوانین انظباطی و حراستی

 

(براساس مصوب 358 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 14/6/74)
دانشجویان موظفند کلیه نکات مطرح شده در آیین نامه انظباطی را رعایت نمایند.

- لباس ها همواره باید ساده و آراسته ،با وضعیت مناسب و در شان دانشگاه بوده و با لباس های سایر محیط ها نظیر جشن ها،محیط های تفریحی،ورزشی،استراحت و...به دوراز مدلهای افراطی باشد.

- رنگ لباس باید متعادل باشد و از استفاده از رنگ های تند اجتناب نمایند.

- استفاده از شلوارهای چسبان و کوتاه و مانتوهای نامناسب ممنوع می باشد.

- از پوشیدن کفش های صندل و دمپایی ،پاشنه های خیلی بلند، پوتین های بلند اجتناب نمایند.

- آرایش هایی که جنبه زیبایی ،جلب توجه دیگران را دارد و نیز استفاده از لاک ،ناخن مصنوعی و جواهرات ناخن ممنوع می باشد.

- آرایش و پیرایش موها باید مناسب با شان دانشگاه باشد.

- استفاده از رنگ ها و آرایش های مو بصورت تند (مش کردن ،فرکردن ، بافتن و...) خودداری کنند.

- آقایان از پوشیدن لباس های اندامی مردانه ،تنگ و چسبان ، آستین خیلی کوتاه مانند حلقه ای ،یا رکابی و ... اجتناب کنند.ارتباط با حراست :88810021 داخلی 7
معرفی کادر حراست: آقای سعدالدین-آقای یوسفی. خانم سعیدنیا

 

 
دسترسی سریع

سامانه جامع آموزشی (سجاد)
سامانه دانشگاه جامع
سامانه سنجش
فرم های آموزش
ارتباط با مرکز

امور فرهنگی و دانشجویی

فعلیت های فرهنگی
ارتباط با مسئول فرهنگی
تصاویر آثار
امعرفی انجمن های علمی
نحوه عضویت در انجمن ها
امور بسیج

معرفی  بسیج
ارتباط با مسئول بسیج
فرم های  بسیج
نحوه عضویت
امور مدرسان

معرفی معاونت مرکز
مراحل اخذ ID
فرم درخواست مدرس جدید
امور حراست

معرفی حراست
ارتباط با حراست
قوانین انضباطی و حراستی
 
دانشگاه جامع علمی و کاربردی مرکز فرهنگ و هنر واحد 35 تهران کانون تبلیغات اتمسفر